Pierwszy w Polsce community gospel choir (powszechny chór gospel) prowadzony przez Petera Francisa rozpoczął swoją działalność w Tychach w styczniu 2015 roku.

 zob. więcej: >>>