W sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wykład zatytułowany „Ewangelicy w antyniemieckim i antykomunistycznym ruchu oporu".

Kilka interesujących postaci związanych z działalnością podziemną przedstawią prelegentki - Daria Czarnecka i Władysława Magiera.

Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Ewangelickie - PTEw, Oddział Bielsko-Biała

Dalsze informacje na temat wykładu i prelegentek pod adresem:

http://kc-cieszyn.pl/index.php/news,238/

Serdecznie zapraszamy!!!