7 grudnia 2016 odbył się koncert Mate.O promujący ostatni album "Pieśni naszych ojców".

Nieliczni je pamiętają, niewielu je poznało.

"Pieśni naszych ojców" są naszym duchowym spadkiem, spisanym dziedzictwem minionych pokoleń ludzi wiary. Śpiewanie ich bez ożywionego doświadczenia więzi z Chrystusem, jest tylko piękną muzyką wziętą z historycznego skansenu tradycji kościoła/

Śpiewane z niezaspokojoną potrzebą wyrażania zachwytu i wychwalania Chrystusa, rozbrzmiewają duchowym objawieniem minionych pokoleń, które w teraźniejszości mogą stać się dla nas duchowym błogosławieństwem zdolnym do pomnożenia w kolejnych pokoleniach. Choć nie spotkaliśmy ich autorów, o istnieniu wielu z nich nie wiedzieliśmy, to jednak ewangeliczni ojcowie, nasze dziedzictwo spisali i zostawili nam w pieśniach..."

Bilety do nabycia w COK:
25 zł w przedsprzedaży
30 zł - w dniu koncertu