sobota 24 czerwca - 18:00

 kościół Eben-Ezer w Dzięgielowie