21 pażdziernika - 18:00

 w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie