29 stycznia - 12:00

Zapraszamy do udziału w I Skoczowskim Biegu Ekumenicznym 29 grudnia start o godz. 12:00

Podczas biegu będziemy prosili o datki na pomoc dzieciom w zorganizowaniu dla niech wypoczynku zimowego.

Wszystkie informacje i zgłoszenia znajdziecie na stronie internetowej Parafii http://www.skoczow.luteranie.pl/ i na @FB