KONFERENCJA ODWOŁANA - sobota, 14. marca - 11:00

We środę, 11 marca otrzymałem mail od ks. Marka Londzina, którego treść zamieszczam poniżej.

W związku z odnotowaniem na terenie miasta Cieszyn i powiatu Cieszyńskiego dwóch przypadków koronowirusa i podjęcia przez władze samorządowe   ograniczeń   zgromadzeń publicznych a także zamknięciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w niektórych gminach powiatu cieszyńskiego.   Zaplanowana na sobotę 14.03.2020 KONFERENCJA  MŁODYCH  w domu kultury w Skoczowie jest ODWOŁANA . Proszę  poinformować młodzież, rodziców i liderów młodzieżowych. Dziękuję za wyrozumiałość . Konferencja odbędzie się w innym terminie .  ( o czym Wszyscy adresaci zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem).  Jednocześnie proszę o przyczynne modlitwy , aby Bóg Wszechmogący miał wszystko i Wszystkich w swej kontroli ,  działał uzdrowieńczo w swej mocy oraz udzielał nam swojego pokoju. 
 
" Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? " Psalm 27,1
"Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości " II Tymoteusz 1, 7
 
z Bożym błogosławieństwem i ochroną,
 
ks. Marek Londzin

Konferencja Młodych 2020

Kiedy? W sobotę 14 marca

Gdzie? W Miejskim Centrum Kultury – sala widowiskowa „Pod Pegazem” w Skoczowie, ul. Targowa 26

Temat: „Wartość (bez)względna”

Młodzież chce porozmawiać o poczuciu swojej wartości. Dlaczego nie wierzymy w swoją wartość? Dlaczego jest poczucie naszej bezwartościowości albo przewartościowania? W kim albo w czym ją mam ? Kto daje nam poczucie swojej wartości ?

Od godz. 11.00( rejestracja) –do 21.00 (z przerwą obiadową)

Rejestracja na fb – dlatego.org, a program już wkrótce na www, fb parafii i fb młodzieżówkadzięgielów.

Mówcy konferencji: Anna Heczko (psycholog) ks. Andrzej Wójcik ; ks. Marcin Ratka - Matejko

Koncert uwielbiania: zespół młodzieżowy „dlaTego” Dzięgielów/Skoczów, słowo: Mateusz Mendroch.

Zapraszamy konfirmantów, młodzież szkół średnich i studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane! Zarezerwuj sobie ten termin i wpisz do kalendarza jako obowiązkowy.

> > > kliknij ! ! !