W sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się wykład zatytułowany „Ewangelicy w antyniemieckim i antykomunistycznym ruchu oporu".

Chór młodzieżowy działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu reprezentował naszą gminę w Budatínie.

Tegoroczne Dni Dobrej Nowiny dla dzieci odbyły się 29-30 czerwca pod hasłem „Niezwykłe historie”.