Część młodzieżowa strony internetowej Parafii w Dzięgielowie to ...

Od 11 do 14 lipca pięcioosobowa grupa dzieci z opiekunem Anetą Staniek brała udział w półkoloniach z językiem angielskim,

Day Camp to obóz z językiem angielskim już po raz drugi organizowany w Bielsku - Białej. 

Od 18 do 22 lipca zapraszamy dzieci od godz. 15.00 na zajęcia w ramach Tygodnia Dobrej Nowiny w Drogomyślu.