27 lipiec - 5 sierpień - Jabłonowiec w lasach mazowieckich

19 - 25 stycznia - Wisła Czarne

sobota, 8 lutego - 17:00 - zgłoszenia do 10 stycznia