W roku 2017 zachęcamy do podjęcia wyzwania przeczytania Biblii lub Nowego Testamentu w rok i w ten sposób do świętowania 500 lat Reformacji.

Przeczytaj z nami całą Biblię lub Nowy Testament w 2017 roku. Może to być Twój sposób świętowania rocznicy 500 lat Reformacji. Będziemy Ci towarzyszyć i prowadzić Cię przez cały rok w lekturze Pisma Świętego. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie plany czytania Biblii i Nowego Testamentu (jak w kalendarzu WARTO) oraz będziemy zamieszczać posty na facebooku, żeby iść z Tobą do celu.

Czy znajdziemy 500 osób, które podejmą to wyzwanie i czytając Słowo Boże, dadzą sobie przestrzeń do dojrzewania w wierze?

zob. więcej: >>>