Akcja Reformacyjna Pracownia CME 500na500 zakończona.

Na Facebookowym profilu CME czytamy:

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podarowali nam cenne książki w trakcie trwania akcji reformowania biblioteki CME. Łącznie w trakcie jej trwania otrzymaliśmy 150 książek, czyli średnio każdego dnia prawie jedną książkę.

Nie udało się nam zebrać zamierzonych 500 książek, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że podjęliśmy duże wyzwanie. Dzięki ofiarowanym książkom Reformacyjna Pracownia będzie mogła służyć wolontariuszom Centrum i uczestnikom kursów – Szkoły Biblijnej, Kursów Duszpasterskich i in. – do poszerzania wiedzy, przygotowywania materiałów do prowadzenia spotkań oraz gromadzenia impulsów do pracy z różnymi grupami i osobami.