TE Dzięgielów 2017

 Co roku od lat organizujemy kilkudniowe kampanie ewangelizacyjne w trzech różnych regionach Polski. Zawsze towarzyszy im wspólne hasło w oparciu o fragment biblijny związany z danym rokiem w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Imprezy te, w dużej mierze odbywają się na wolnym powietrzu, mają charakter ekumeniczny. Program adresowany jest do wszystkich grup wiekowych. Organizacja i program Tygodni utrzymuje się z ofiar, wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny.

Zorganizuj z nami Tydzień: zostań wolontariuszem, wspieraj finansowo, zaproś znajomych, módl się.

zob. więcej: >>>