Od pewnego czasu wywołanie portalu CME pozwala na znalezienie się wśród trwających właśnie wydarzeń ...

stronę CME otwiera internetowy dziennik wraz z krótkim omówieniem poszczególnych przedsięwzięć ... ciekawe. Bardzo Ciekawe.

zob. więcej: » » »