Rok kościelny 2016/2017 c. d.

Konspekty dają możliwość poprowadzenia zajęć zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych. Wszystkie nasze scenariusze są tutaj publikowane, dzięki temu są dostępne dla nauczycieli, katechetów, osób prowadzących szkółki w parafiach i innych zainteresowanych.

zob. więcej: » » »