sobota, 25 kwietnia - 10:00 

 Konferencja Duszpasterskie PROGRESSIO

Temat konferencji: W trosce o rodzinę

W programie: wykłady, warsztaty, wymiana doświadczeń

Mówca: 

 zob. więcej: @CME