Kształcenie wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom

Bytomscy streetworkerzy zapraszają do współpracy

To hasło Centrum Misji i Ewangelizacji ...