Kalendarz wydarzeń

ODZNAKA "SZLAKIEM PROTESTANTYZMU W POLSCE"

Od roku 2015 ...

W związku z obchodzonym w roku 2017 jubileuszem pięćsetlecia Reformacji Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z inicjatywy Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie ustanowiło odznakę „Szlakiem protestantyzmu w Polsce”.


zob. więcej >>>

Miejsce Odznakę weryfikuje i przyznaje zespół weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie