Kalendarz wydarzeń

KONFERENCJA ODWOŁANA - Parafia w Skoczowie - KONFERENCJA MŁODYCH - 14 III
Odsłon : 397

We środę, 11 marca otrzymałem mail od ks. Marka Londzina, którego treść zamieszczam poniżej.

W związku z odnotowaniem na terenie miasta Cieszyn i powiatu Cieszyńskiego dwóch przypadków koronowirusa i podjęcia przez władze samorządowe   ograniczeń   zgromadzeń publicznych a także zamknięciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych w niektórych gminach powiatu cieszyńskiego.   Zaplanowana na sobotę 14.03.2020 KONFERENCJA  MŁODYCH  w domu kultury w Skoczowie jest ODWOŁANA . Proszę  poinformować młodzież, rodziców i liderów młodzieżowych. Dziękuję za wyrozumiałość . Konferencja odbędzie się w innym terminie .  ( o czym Wszyscy adresaci zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem).  Jednocześnie proszę o przyczynne modlitwy , aby Bóg Wszechmogący miał wszystko i Wszystkich w swej kontroli ,  działał uzdrowieńczo w swej mocy oraz udzielał nam swojego pokoju. 
 
" Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? " Psalm 27,1
"Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości " II Tymoteusz 1, 7
 
z Bożym błogosławieństwem i ochroną,
 
ks. Marek Londzin

> > > kliknij ! ! !

zob. więcej: Konferencja Młodych

 

 
Miejsce MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, Skoczów, ul. Targowa 26