17-19 czerwca, w Opolu, miał miejsce Diecezjalny Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.

Na facebookowym profilu znalazłem zbiorowe zdjęcie uczestników i zapowiedź dalszych informacji. >>>