W tym samym czasie gdy trwało OZME w Ostródzie - śląscy konfirmanci podążyli Śladami Lutra

W ramach cyklu Sola Scriptura TVP Katowice zamieściła dwudziestominutowy film stanowiący relację z tegorocznego wyjazdu konfirmantów Śladami Lutra. Co roku konfirmanci z naszej Dziecezji wyjeżdżają na wycieczkę Śladami Lutra. Podczas tegorocznego wyjazdu do Eisleben i Wittembergi towarzyszyła im ekipa Telewizji Katowice.