9 marca - w Krakowie

Kulturowe i społeczne dziedzictwo reformacji pojmujemy szeroko. Przede wszystkim chodzi o wpływ na obszar idei filozoficznych, na rozwój nauki, politykę i ekonomię. Interesują nas zatem pytania rozmaite – czy istnieje specyficzna postawa filozoficzna, która wynika lub koresponduje tylko z dogmatyką protestancką? Jakie nurty nauki były ewangelikom bliższe niż inne; jakie sposoby gospodarowania i zarobkowania?

Zasadne zdają się pytania nie tylko o korelację z zamożnością, ale z sekularyzacją czy prywatyzacją religii. Warto podsumować np. stuletnią dyskusję nad tezami Maxa Webera – ich aktualnością w świetle najnowszych badań. Interesujące jest także rozważenie pytania o różne społeczne wizje protestantyzmu, o projekty organizacji państwowych czy recepty na lokalne konstrukcje wspólnotowe. Tę szeroką problematykę chcemy omawiać uwzględniając wewnętrzne zróżnicowanie protestantyzmu, tak nurt historycznych Kościołów ewangelickich, jak i wspólnoty ewangeliczne oraz ewangelikalne.

zob. więcej FB: >>>

strona internetowa Konferencji: >>>