Turniej Piłki Halowej im. ks. Andrzeja Hauptmana

czyli Diecezjalny Wyjazd Młodzieżowy!

Reformacyjny Obóz dla Konfirmantów