Oryginalne teksty, często sprzed wieków, w nowoczesnych poruszających aranżacjach, sięgały głęboko do wnętrza słuchaczy.

Dwanaście postaci wybitnych ewangelików związanych z Górnym Śląskiem prezentuje jubileuszowy kalendarz na 500 lat Reformacji.

Na zakończenie Festiwalu św. Cecylii wystąpił katowicki chór Gospel Sound