Dwanaście postaci wybitnych ewangelików związanych z Górnym Śląskiem prezentuje jubileuszowy kalendarz na 500 lat Reformacji.

Na zakończenie Festiwalu św. Cecylii wystąpił katowicki chór Gospel Sound

Kolejny Diecezjalny Zjazd został zorganizowany w gościnnej parafii przy kościele św. Marcina w Krakowie