XVIII Zjazd Przewodników Ewangelików w Katowicach

22 października 2016 r. odbyło się nietypowe Spotkanie Młodzieżowe.

W tym samym czasie gdy trwało OZME w Ostródzie - śląscy konfirmanci podążyli Śladami Lutra