Spis treści

Za nami diecezjalny zjazd młodzieży w Olsztynie. Tematem zjazdu była: Sola Scriptura - Tylko Pismo.

Rozmawialiśmy o roli i znaczeniu Pisma Świętego w naszym życiu. ks. Witold Twardzik z Pasymia opowiadał o historii Biblii i jej wydaniach. Pokazał też zachowane na pasymskiej parafii egzemplarze z XVII i XVIIIw. Ks. Adrian Lazar zaś prowadził warsztaty i pracę w grupach. Zwieńczeniem zjazdu była w spólna zabawa w escape room`ach. Mieliśmy możliwość uciec z domu strachów, przeżyć bunt w więzieniu czy zemstę gangstera. Wiele radości i dobry czas. Już w grudniu spotykamy się w Mikołajkach na III Diecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej!

zob. więcej: >>>