Za nami diecezjalny zjazd młodzieży w Olsztynie. Tematem zjazdu była: Sola Scriptura - Tylko Pismo.

Za nami diecezjalny zjazd młodzieży w Białej Piskiej! Działo się! Kto nie był niech żałuje!

Nasze Stowarzyszenie wzięło czynny udział w tegorocznych Targach Organizacji Pozarządowych Powiatu Ostródzkiego...

Początki ewangelicyzmu (luteranizmu) w Ostródzie i powiecie ostródzkim sięgają czasów wprowadzenia reformacji przez księcia pruskiego Albrechta I na terenie Prus Książęcych.