ELCA zaprasza młodą osobę do USA, chętną zaopiekować się dziećmi w trakcie obozów wakacyjnych.

Wymagania:

  • - wiek od 18 do 30 lat;
  • - gotowość do wyjazdu w terminie od 24 maja do 16 sierpnia 2017 r.;
  • - status ucznia/studenta lub osoby zatrudnionej (nie może to być osoba bezrobotna);
  • - dobra znajomość języka angielskiego;
  • - zaangażowanie w pracy parafialnej (najlepiej w pracy z dziećmi).

Do zadań opiekunki/opiekuna będzie należało m.in. prowadzenie godzin biblijnych, pomoc w przygotowywaniu nabożeństw oraz organizowanie wypoczynku dzieciom w wieku od 8 do 14 lat.

Organizatorzy zapewniają: kieszonkowe w wys. 45 USD tygodniowo, zakwaterowanie i wyżywienie oraz pokrycie kosztów: podróży, ubezpieczenia i 2 dniowego programu przygotowawczego.

Osoby wytypowane do programu są zobowiązane do pokrycia kosztów związanych z uzyskaniem wizy i kosztów podróży na lotnisko w kraju. Niestety pragnę też zaznaczyć, że w ostatnich latach zdarzały się przypadki odmowy w wydaniu wizy osobom wytypowanym do programu. Pomimo prób interwencji, zmiana decyzji nie była możliwa. W takim przypadku, ani organizatorzy, ani Kościół nie zwracają osobie wytypowanej do programu poniesionych kosztów.

Zgłoszenia proszę kierować poprzez Duszpasterzy Diecezjalnych do dnia 29 stycznia 2017 r. W zgłoszeniu (nomination form) proszę wypełnić tylko pierwszą stronę, która dot. danych osobowych, a na drugiej stronie wpisać preferowane lotnisko. Status zgłoszenia (Primary, czy Substitute) zostanie ustalony po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Do zgłoszenia powinna być dołączona opinia proboszcza, która powinna zawierać informację na temat zaangażowania kandydatki/kandydata w pracy parafialnej, w tym, w szczególności, w pracy z dziećmi.

Jednocześnie informuję, że z wytypowanymi osobami zostanie przeprowadzona telefonicznie rozmowa kwalifikacyjna, która potwierdzi ich znajomość języka angielskiego. Nasze biuro zastrzega sobie też prawo do wyboru osoby, która pojedzie do USA. Decyzja będzie uzależniona od przesłanych opinii oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.