W trzygodzinnej uroczystości, w trakcie nabożeństwa ordynacyjnego prowadzonego przez ks. Jerzego Samca, Biskupa Kościoła ...

... w bielskim Kościele Marcina Lutra uczestniczyliśmy w ordynacji czwórki magistrów teologii: diakonackiej - Doroty Fenger oraz oraz prezbiterskiej: Zbigniewa Obracaj, Grzegorza Olka i Piotra Szwiertni.

zob. więcej: >>>