Poczta Polska wydaje znaczek z okazji 500 lat Reformacji

28 lutego 2017 r. do obiegu wszedł znaczek Poczty Polskiej o wartości 3,20 zł wydany z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji.

zob. więcej: >>>