Kształcenie wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom

Centrum Misji i Ewangelizacji wspólnie z siedmioma parterami – instytucjami i organizacjami – z zagranicy realizuje projekt, którego celem jest kształcenie wrażliwości kulturowo-religijnej wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom.

zob. więcej: >>>