31 maj - 10:00

Jak co roku, tym razem Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, Parafia w Tychach, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży oraz tyski MOSiR są organizatorami, a korzystają z patronatu Prezydenta miasta Tychy, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, portalu internetowego Tychy Dobre Miejsce i innych.

REGULAMIN BIEGU

ZGŁOSZENIA

z Tyskiego Ewangelika

W tym roku biegniemy dla Lenki

Lena Surma to pełna empatii i wrażliwości 7-latka pochodząca z Lędzin, której dzieciństwo diametralnie się zmieniło, kiedy rozpoznano u niej choroby nowotworowej. U Lenki zdiagnozowano w 2015 r. złośliwy nowotwór mózgu. Przeprowadzono zabieg operacyjny ratujący życie i dziewczynka rozpoczęła chemioterapię.

Prawie dwuletnie leczenie obejmowało również radykalną radioterapię oraz chemię podtrzymującą. W trakcie leczenia u Leny pojawił się niedosłuch, oczopląs i tzw. zespół móżdżkowy. Poszerzona o badania molekularne: diagnoza wykazała oporność nowotworu na tradycyjną chemioterapię. Biologiczna agresywność ujawniła się w sierpniu 2017 r. kiedy to nowotwór zaatakował ponownie. Lenka przeszła drugą operację wycięcia guza, zaczęły się konsultacje dot. dalszego leczenia. W trakcie przygotowań do reradiacji okazało się, że choroba nabiera tempa - pojawiła się kolejna wznowa w IV komorze mózgowej oraz przerzut do rdzenia przedłużonego. Pod koniec grudnia, w czasie 3 miesięcy od ostatniej operacji, dziewczynka miała, po raz trzeci, wycinanego guza.

W Polsce możliwości leczenia Leny zostały wyczerpane, a jedyną nadziej na uratowanie jej życia jest podjęcie leczenia za granicą, nowatorskim protokołem MEMMAT. Ze względu na agresywność guza terapia musi się rozpocząć natychmiast! Potrzebna kwota, czyli 140.000 euro, to koszt rocznej terapii. Kwoty tą, w błyskawicznym czasie udało się zebrać . Jednak oprócz kosztów leczenia, potrzebne są środki na leki pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami oraz na dojazd i pobyt na miejscu.

Mama Leny samotnie wychowuje dziewczynkę oraz jej rodzeństwo, co tym bardziej utrudnia pogodzenie domowych obowiązków i konieczność przebywania na oddziale. Sytuacja, w jakiej znalazła się Lenka jest ciężka. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie Lenki i jej rodziny. Pomóc mogą Państwo po przez wpłacanie darowizn na indywidualny numer subkonta Lenki oraz podzielenie się jednym procentem na rzecz dziewczynki . Za wszelkie okazane wsparcie w imieniu rodziny serdecznie dziękujemy.

 

 

 

zob. też:

zob. też: