2 - 9 sierpnia - REZERWACJA MIEJSC DO 30 MAJA

Obóz jest, podobnie jak w latach ubiegłych, w sierpniu, w Perle Beskidu, w Ustroniu, i ... z programem zmienionym po raz kolejny. W kolejnych latach zapowiadałem, że programy z lat poprzednich to pikuś w porównaniu z tym, co przygotowano w latach kolejnych. Tym razem, znowy, brakuje mi określeń - wystarczy powiedzieć: sprawdzam i ... przyjechać.

01 02 03 04

Zresztą zobaczcie film sprzed dwóch lat.

 

Karta uczestnika obozu

Jedyną formą zgłoszenia na obóz jest nadesłanie pocztą, na adres Organizatora

Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży Kościoła E-A w RP

ul. bp. Juliusza Burschego 20, 43-1200 Tychy

w terminie do dnia 30 maja wypełnionej (dokładnie całej, do bólu całej), podpisanej i opieczętowanej KARTY UCZESTNIKA OBOZU, którą przygotowaliśmy do wypełnienia przez Rodziców (Opiekunów) zgłaszanych uczestników w kilku formatach i została zamieszczona poniżej oraz opłacenie zaliczki na poczet kosztów obozu na uczestnictwa w obozie w wysokości 150 zł na konto

Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła E-A w RP

ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa

tytułem: Obóz ODM

nr k-ta 72 1240 1053 1111 0010 6661 9610

KARTA UCZESTNICTWA

Pierwszy to format przeznaczony do przeczytania

str 1

str 2

str 3 

str 4 

Strona pierwsza jest WNIOSKIEM RODZICÓW/OPIEKUNÓW.

Wypełnienie punktów 1-4 jest oczywiste.

W punkcie 5 - numer telefonu i adres mailowy UCZESTNIKA OBOZU. Służą do porozumiewania się ORGANIZATORÓW OBOZU z UCZESTNIKIEM OBOZU. Adres mailowy pozwoli na wyselekcjonowanie maili od uczestnika spośród korespondencji nadchodzącej na adres ORGANIZATORA (tylko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

W punkcie 7 - 8 imię i nazwisko oraz numery telefonów zarówno matki i jak i ojca (odpowiednio opiekunów prawnych) zgłaszanego uczestnika obozu. Dane te potrzebne są ORGANIZATOROM OBOZU zarówno w trakcie rozpatrywania zgłoszenia jak i w czasie trwania obocu.

Punkt 9 to dane kontaktowe Rodziców (opiekunów prawnych) W TRAKCIE TRWANIA OBOZU.

Wypełnienie ww. punktów zgłoszenia warto poprzedzić lekturą punktów 1-4 treści oświadczenia ze str. 1 i pkt 5 - 8 ze str. 2 przy czym jako ważną proszę potraktować wyjaśnienie zamieszczone pod miejscem przeznaczonym na podpisy:

Brak podpisów w karcie kwalifikacyjnej lub jej niedostarczenie może spowodować niedopuszczenie dziecka do zajęć, a nawet odesłanie z obozu na koszt Rodziców (Opiekunów) z przyczyn niezawinionych przez organizatora.

Część III - V karty zgłoszenia to istotne informacje na temat stanu zdrowia. Za ich rzetelne wypełnienie odpowiadają Rodzice (Opiekunowie) mając świadomość wagi tych informacji w sytuacjach ekstremalnych.

Część VI - to opinia Wychowawcy Klasy do której uczęszczał zgłaszany uczestnik obozu - zawarte w tym punkcie informacje są ważne dla wychowawców w trakcie obozu.

Część VII - to informacja zwrotna dla Rodziców (Opiekunów) - zostanie wypełniona po zakończeniu obozu.

Część IX to podobna do zamieszczonej w części VI (opinia Wychowawcy klasy) - opinia Duszpasterza. Punkt niezbędny do wypełnienia. Podpisanie kończących wniosek oświadczeń wynika z odpowiednich przepisów.

Drugi to format Worda

do sciągnięcia na komputer, wypełnienia na komputerze, wydrukowania i zaopatrzenia podpisami i pieczęciami we wskazanych miejscach.

karta zgłoszenia uczestnika obozu - dockarta_uczestnika_wypoczynku_2019.docx

Trzeci to format PDF

do wydrukowania i wypełnienia ręcznie - w zależności od możliwości, na jakie pozwala używana drukarka.

karta zgłoszenia uczestnika obozu - pdf karta uczestnika obozu 2019.pdf

 

 

Młodzieżowy Obóz Rekreacyjno-Kondycyjny