Niedziela, 7 czerwca - 18:00

Prowadzić będą - jak wyjaśnia Monika - Ci, którzy się zgłoszą i Ci którzy się pojawią :)

byśmy jako kościół byli razem w modlitwie i śpiewie

Prosi też o zgłoszenie jednej osoby do czytania tekst z Starego Testamentu i trzech do poprowadzenia modlitwy wstawienniczej. Poza tym, jeśli ktoś ma jakąkolwiek prośbę modlitewną, co do której chciałby/aby aby cały kościół się modlił, to bardzo proszę o wysłanie ich do mnie (do soboty rano). Proszę też kogoś do pomocy w przepisaniu przygotowanego i wydrukowaniu programu.

Spotkanie nie będzie ani nagrywane ani transmitowane.