Apel Policji, Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej

Po siedemnastu latach Ogólnopolski Zjazd powrócił do Świdnicy.