Gdy jakieś przedsięwzięcie nazywane jest superprodukcją widzę w tym tani chwyt reklamowy. Oceńcie sami.

Z Konferencji Marcin Luter i jego teologia... W rocznicę śmierci Reformatora

Biskup Kościoła o Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową

7 maja 12:00 - zgłoszenia do

24 marca - seans 16:10 - spotykamy się pod City Pointem

- hundreds of Polish youth support Reformation project