Przedstawiciele różnych Kościołów przyjechali dyskutować o... wykorzystaniu nowych technologii.

 Do startu pozostały dwa tygodnie