Z Konferencji Marcin Luter i jego teologia... W rocznicę śmierci Reformatora

Biskup Kościoła o Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową