24 marca - seans 16:10 - spotykamy się pod City Pointem

- hundreds of Polish youth support Reformation project

Czy państwu może zagrażać kobieta z dzieckiem bez nogi – pyta przedstawiciel chrześcijańskiej wspólnoty Massimiliano Signifredi.

Kształcenie wolontariuszy w towarzyszeniu imigrantom i uchodźcom