Przez cały ostatni weekend w Ostródzie odbywał się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej.

Uczestnicy OZME rozjechali się do domów...

W Ogólnopolskim Zjeździe Młodzieży Ewangelickiej w Ostródzie udział wzięło blisko trzysta osób, z blisko 100 miejscowości, z 44 parafii z wszystkich diecezji.