W Poznaniu, w Centrum Parafialnym spotkała się młodzież i dorośli

8 kwietnia odbyły się w Poznaniu międzyparafialne rekolekcje.

Ks. Karol Niedoba prowadził rekolekcje dla przybyłej młodzieży. Natomiast ks. prof. Marek Uglorz prowadził rekolekcje dla dorosłych w poznańskim ewangelickim kościele. Odbyły się także zajęcia dla młodszej młodzieży.

Temat rekolekcji dotyczył dekalogu.

Uczestnicy wyrazili ogromne zadowolenie z rekolekcji.

zob. też:

" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@grudziadz.luteranie.pl