... przekraczajmy je dosłownie też.

W dniach 28.04-03.05.2017 w Pstrążnej (Kudowa-Zdrój) odbył się II Ewangelicki Zjazd Młodzieży 18+ organizowany przez Ewangelickie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu. Hasło przewodnie zjazdu brzmiało: „Przekraczajmy granice”. W zjeździe wzięło udział 29 uczestników z całej Polski, a duchową opiekę nad uczestnikami objął ks. Karol Niedoba – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Pierwszego dnia zjazdu uczestnicy zostali zakwaterowani w schronisku górskim „Kalwinka”. Piątek zaskoczył nagłymi opadami śniegu, jednakże już następnego dnia śnieg stopniał i przez cały wspólnie spędzany czas towarzyszyła nam wiosenna, słoneczna pogoda.

W sobotę wybraliśmy się wspólnie do Náchodu, przygranicznego czeskiego miasta. Po powrocie do Pstrążnej, wieczorem, w miejscowym kościele ewangelicko-reformowanym studenci teologii ewangelickiej – Joshua Hanson i Filip Lipiński poprowadzili liturgiczną modlitwę wieczorną. Rozważanie w czasie modlitwy wygłosił Joshua Hanson, łącząc słowo mówione z elementem dramy w wykonaniu uczestników zjazdu. W swoim rozważaniu poruszył on temat granic pomiędzy ludźmi, które zostają w Chrystusie zniesione.

W niedzielę dzień rozpoczęliśmy młodzieżowym nabożeństwem w kościele ewangelicko-reformowanym w Pstrążnej. Nabożeństwo poprowadzili ks. Karol Niedoba i student teologii Filip Lipiński. Po nabożeństwie wybraliśmy się do położonego nieopodal Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju. Po powrocie do „Kalwinki” uczestnicy zjazdu wysłuchali prelekcji Filipa Lipińskiego na temat wspólnotowego charakteru sakramentu Wieczerzy Pańskiej. Wieczorem braliśmy udział w podchodach.

Poniedziałek był najbardziej wymagającym dniem zjazdu. Po śniadaniu wyruszyliśmy w pieszą wędrówkę na Szczeliniec Wielki, przechodząc przez labirynt Błędnych Skał. Zmęczeni, lecz w dobrym humorze powróciliśmy po kilku godzinach do „Kalwinki”. Wieczorem z kolei odbyła się projekcja filmu „Eksperyment więzienny” zakończona dyskusją.

We wtorek, po śniadaniu, mieliśmy wysłuchaliśmy prelekcji „Pochwycić Chrystusa. Rozumienie zbawienia przez Marcina Lutra” poprowadzonej przez Krzysztofa Ptaszyńskiego, doktoranta z Poznania. Następnie udaliśmy się do Kudowy, wstępując po drodze do Czermnej, aby zobaczyć tamtejszą ruchomą szopkę. W Kudowie udaliśmy się do muzeum zabawek. Następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Na Szlaku Ginących Zawodów w Czermnej mieliśmy okazję zaobserwować, w jaki sposób powstają gliniane naczynia, jak przygotowywany był przed laty chleb, oraz jak wyglądała praca kowala. Po powrocie do Pstrążnej zjednoczyliśmy się przy ognisku we wspólnych śpiewach. Następnego dnia po śniadaniu wszyscy udali się w drogę powrotną.

II Ewangelicki Zjazd Młodzieży 18+ nie odbyłby się, gdyby nie finansowe wsparcie Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży.

Filip Lipiński