Diecezję reprezentowała drużyna piłkarska

 w skład drużyny wchodzili ...