Zakończenie rolu szkolnego to okazja do podziękowania za zakończony rok i ... prezenty ...

25 czerwca to w luterańskim kalendarzu liturgicznym dzień ważny – Pamiątka Wyznania Augsburskiego, a więc podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu,