25 czerwca to w luterańskim kalendarzu liturgicznym dzień ważny – Pamiątka Wyznania Augsburskiego, a więc podstawowej księgi wyznaniowej luteranizmu,

Zanurzeni w Bożej Miłości - English Bible Camp