Otwarte seminarium naukowe "LITERATURA polska WOBEC DZIEŁA Reformacji”

Program

10.00. Otwarcie seminarium: dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik – dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ks. Grzegorz Brudny – proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej Trójcy Świętej w Lublinie

10.30-12.00 Sesja pierwsza – prowadzenie: dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik (KUL)

    dr hab. Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki), Poetyckie parafrazy psalmów w czasie reformacji — rozważania genologiczne

    dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (KUL), Prostaczkowie, nowinkarze, święci męczennicy. Konstelacje wartości w polskim piśmiennictwie reformacyjnym II połowy XVI w.

    dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS), Wartości literackie i kulturowe „Kancjonału wielkiego toruńskiego” Piotra Artomiusza

Przerwa na kawę

12.30-14.00 Sesja druga – prowadzenie: ks. Grzegorz Brudny (KE-A)

    dr hab. Mariola Jarczykowa (Uniwersytet Śląski), Reformacja w polskich listach dedykacyjnych z XVI i XVII w.

    dr hab. Wacław Pyczek (KUL), Ewangelickie motywy w myśli i dziele Juliusza Słowackiego

    dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL), Tropy ewangelickie w „Dziennikach” Jerzego Pilcha

Dyskusja uczestników seminarium połączona z promocją monografii Polonia Reformata. Essays on the Polish Reformation(s) autorstwa prof. dr. hab. Piotra Wilczka (Uniwersytet Warszawski)

Uroczyste nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Świętej Trójcy (ul. I Armii Wojska Polskiego 10; godz. 17.00)