Już po raz czwarty w gościnnej parafii w Jaworze odbyły się rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży.

Od 11 do 13 marca prawie 140 uczestników spędziło czas na rozważaniach nad męką i śmiercią naszego Zbawiciela, śpiewając i modląc się, ale również bawiąc się i nawiązując relacje. W tym roku w dwóch blokach zajęciowych przepracowano dwa tematy przewodnie: w grupach szkoły podstawowej „Z królestwa ciemności ku światłości”, a w grupie gimnazjalno-licealnej temat „Boże obietnice”.

Czas pomiędzy zajęciami wypełniony był różnymi atrakcjami: grą terenową, warsztatami robienia mydła, grami i zabawami integracyjnymi, zajęciami sportowymi. Dla diecezjalnej młodzieży był to czas reflekcji, pracy warsztatowej ale także radości i nawiązywania przyjaźni. Dlatego już teraz wszyscy umawiają się na spotkanie za rok!