4 lipca – 12 lipca w Międzynarodowym Centrum Bonhoefferowskim w Szczecinie odbywał się Tydzień Dobrej Nowiny.

Brało w nim udział 34 dzieci z całej diecezji. Po raz kolejny wśród osób zaangażowanych w prowadzenie kolonii znalazła się młodzież.