25 lipca– 1 sierpnia odbył się w Karpaczu w ramach wymiany polsko-szwedzkiej obóz FICA Camp.

Był to kolejny etap współpracy między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce i luterańskim Kościołem Szwecji. Rok temu młodzież spotkała się w Uppsali, a w tym roku w Karpaczu. W wymianie uczestniczyło 28 osób z Polski i Szwecji.

31 lipca - odbył się przy kościele Wang w Karpaczu dzień otwarty kultury szwedzkiej w ramach nawiązanej z młodymi ludźmi ze Szwecji współpracy nazwanej FICA. Skrót ten ma podwójne znaczenie, po szwedzku oznacza przerwę na odpoczynek i kawę, a po drugie jej rozwinięcie zawiera ważne wartości: Friendship-Integration-Communicatopn-Acceptance. Podczas dnia otwartego młodzież przedstawiła program Erasmus +, zaprezentowała w ciekawy sposób kulturę szwedzką, częstowała ciasteczkami, przedstawiła dramy i zabawy.