Spotkanie z duchownymi międzynarodowej konferencji Theobalt (Kościoły Rzymskokatolickie, Prawosławne i Luterańskie państw bałtyckich).

Ciekawy jestem, jak uda się nam zaśpiewać Cudowną Bożą Łaskę po polsku i angielsku w tym samym czasie. A może ktoś zaśpiewa jeszcze w swoim języku: po szwedzku, norwesku, niemiecku, litewsku, duńsku?

... przeczytałem w komentarzu do profilu wydarzenia na FB

Idea Theobalt powstała w Visby na wyspie Gotland w Szwecji. Zrodził się pomysł, aby nawiązać współpracę pomiędzy kościołami rzymskokatolickimi, prawosławnymi i luterańskimi państw bałtyckich. Ostatnia konferencja Theobalt odbyła się w październiku 2015 roku w Visby. Uczestniczył w niej ks. Sławomir Sikora - proboszcz parafii ewangelickiej w Szczecinie (podobnie jak w 2010 roku w Finlandii). Tym razem spotkanie przygotowujące kolejną konferencję w 2018 roku odbędzie się w Szczecinie w dniach 11 - 13 stycznia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Studiów i Spotkań im. Bonhoeffera na ul. Piotra Skargi 32. Grupa robocza Theobalt liczy 15 osób, w tym wielu biskupów w różnych Kościołów.

Ekumeniczne nabożeństwo rozpoczyna w Szczecinie Ekumeniczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

plakat